Är CBD Buds, CBD Hash, Hampa Snus & CBD Olja Lagligt?

Alla produkter på vår hemsida är 100% lagliga och säkra att använda i hela Europa, inklusive Sverige.

CBD Buds och CBD Hash Laglighet

Ja, CBD Buds och CBD Hash som härrör från EU-godkända frösorter och odlingar har ett specifikt undantag i narkotikalagstiftningen. Detta innebär att de är fullt lagliga att köpa, inneha och använda i hela Europa, inklusive Sverige.

Vi på DR. Herbals är stolta över att samarbeta med odlare som har tillstånd för odling av hampa och som uppfyller alla de krav som ställs. Enligt narkotikakonventionen från år 1961 får hampa innehålla upp till 0,2% THC och nu 0,3% THC i enhet med den nya versionen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

Den hampa som vi säljer räknas som en jordbruksprodukt.

Ja, det är tillåtet att använda CBD Buds och CBD Hash så länge de härrör från en laglig odling av industrihampa och frösorterna innehåller mindre än 0,3% THC. Men det är fortfarande viktigt att komma ihåg att dessa produkter ser och luktar precis som olaglig Cannabis, vilket kan locka till sig oönskad uppmärksamhet. Så om du planerar att använda produkterna, tänk på att undvika onödig uppmärksamhet.

Det finns flera sätt att använda CBD Buds och CBD Hash. De två vanligaste metoderna är aromaterapi och vape. Det är dock viktigt att notera, om du använder vape så måste din vape klara av örter.

Vi uppmuntrar våra kunder att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Hampa Snus Laglighet

DR. Herbals Hampa Snus med en THC-halt på 0,3%, är en fullt laglig produkt som man kan köpa, inneha och använda i Europa, inklusive Sverige.

Hampa Snusen baseras på rå industrihampa, som odlas inom Sverige från EU-certifierade frösorter och under godkända förhållanden. Produkten uppfyller alla de kraven som ställs i narkotikakonventionen från 1961 och i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023.

CBD Olja Laglighet

Gränsen för THC i en laglig CBD-olja är 0,2% i övriga Europa och 0,3% i USA. I Sverige är gränsen dock 0,0% THC, vilket innebär att alla våra CBD-oljor är fullt lagliga att köpa och använda i Sverige och resten av Europa. Detta är möjligt tack vare vår skonsamma CO2-extraktionsteknik, som möjliggör en noggrann filtrering och separering av cannabinoiden THC.

HHC Laglighet

Vår HHC extrakt är helt THC fri och härrör från EU-godkända frösorter samt odlingar som har ett specifikt undantag i narkotikalagstiftningen. Detta innebär att våra HHC produkter är fullt lagliga att köpa och inneha i hela Europa, inklusive Sverige.

HHC är för närvarande alltså inte förbjudet att köpa eller inneha på den svenska marknaden. Enligt Europeisk lagstiftning är HHC en laglig cannabinoid-produkt, men det är även viktigt att notera att lagar och regler kan ändras över tid. Det är alltid bra att hålla sig uppdaterad på den senaste lagstiftningen och följa rekommendationer från myndigheter och experter.

BUTIK